Disclaimer

Gedragscode

De rechten op het merk PappaGallis zijn wel degelijk geregistreerd en beschermd. 

Het staat echter vrij, om het merk te gebruiken. In die zin, dat de merknaam PappaGallis bij bedrijfsactiviteiten als sub- of co brand gehanteerd dient te worden. 

Iedereen die zich van dit merk bedient, is verplicht dat op een positieve manier te doen, zodat een positieve bijdrage wordt geleverd aan het bouwen van het merk. Mocht desondanks, naar oordeel van PappaGallis BV, schade veroorzaakt worden door bepaalde activiteiten, dan zal de persoon of partij die deze schade veroorzaakt rechtstreeks benaderd worden door PappaGallis BV.

Deze persoon of partij zal deze activiteiten dan moeten beëindigen.Aansprakelijkheid

Degene die het PappaGallis merk gebruikt voor zakelijke doeleinden, dient ter identificatie een eigen toevoegsel te gebruiken. Het PappaGallis merk dient dus nadrukkelijk als co- of sub brand.

De aansprakelijkheid in de allerbreedste zin, ligt altijd bij diegene die de producten of diensten levert, ook al zijn die co- of sub branded met het PappaGallis merk .

 

PappaGallis Open Source Brand 2014. No animals were harmed in the making.​